“ELEGY CONSULTING HYÖDYNTÄÄ VAKUUTUSALAN KOKEMUSTA LUODAKSEEN UUTTA”

“ELEGY CONSULTING HYÖDYNTÄÄ VAKUUTUSALAN KOKEMUSTA LUODAKSEEN UUTTA”

Mitä teemme

Elegy Consulting Oy:n toiminta-ajatuksena on tuottaa päämiehilleen laadukkaita vakuuttamiseen liittyviä asiantuntijapalveluja. Toimeksiantajina ovat vakuutusyhtiöt sekä vakuutuksia tarvitsevat yrityksen ja yhteisöt.

Kansainvälisillä markkinoilla toimivia vakuutusyhtiöitä kiinnostaisi liiketoiminta Suomessa, mutta toimintaympäristö on niille vieras – Minkälainen maa Suomi on toimeksiantajan näkökulmasta? – Miten Suomen vakuutusmarkkinaan pääsee mukaan?

 • Vakuutusmarkkinakatsaukset ja tarkemmat analyysit toimintamahdollisuuksista Suomessa
 • Vakuutusagentuuri – helpoin tapa tulla markkinoille

Nykyiset vakuutukset eivät yhä useammin vastaa vakuutuksenottajien muuttuvia tarpeita – Miten vakuuttamista voisi kehittää näitä tarpeita vastaavaksi?

 • Uudenlaiset globaalit riskit ovat jo tulleet osaksi toimintaympäristöä, mutta niiden vakuuttamismahdollisuudet ovat vielä rajalliset 
 • esim. Cyber -riskit: vakuutustarjonnan kehittäminen ja monipuolistaminen
 • Lainsäädäntö uudistuu, mutta vakuuttajat eivät ole riittävän innovatiivisia
 • esim. Potilasvahinkolain uudistus: potilasvakuuttamisen kehittäminen vakuutuksenottajien tarpeiden mukaiseksi

Kaikkien yritysten kilpailukyky menestyminen riippuu asiakasuskollisuudesta ja uusasiakashankinnasta – Voisiko asiakasvakuutuksilla luoda kilpailuetua?

 • Kansainvälisesti yhä suurempi osa yksityistalouksien vakuutuksista hankitaan muun tuotteen tai palvelun yhteydessä
 • esim. yrityksen palvelun laajentaminen luontevalla vakuutustarjoamalla

Joitakin riskejä on suurten yritysten tai yhteisöjen järkevää kantaa itse ilman kaupallista vakuuttajaa – Miten asiaa voisi arvioida?

 • Omavakuutusyhtiöt eli Captivet ovat kansainvälisesti yleisiä – Suomen vakuutusmarkkinassa eivät
 • esim. Captiven perustamisedellytysten ja pääomatarpeen arviointi sekä perustamistoimet

Yksityistalouksien vakuutuksissa olisi järkevää osittain palata vakuuttamisen juurille, jossa tiedetty ryhmä vastasi toistensavahingoista

 • Vertaisvakuuttaminen on tulossa – ”tuhannet ryhmän jäsenet voivat taata korvaukset turvallisesti ja kaupallista vakuuttajaa jokaiselle selvästi edullisemmin”
 • esim. Fair Vertaisturva Oy on kehittänyt maailman ensimmäinen vertaisvakuuttamisen sovellutuksen. www.fair.online lanseeraus on alkanut!

“Vakuutustoiminta on vanhaa ja perinteistä - kokeneina alan asiantuntijoina arvostamme saavutettua. Vakuuttamisen tulee kuitenkin nopeasti kehittyä vastaamaan uusiin haasteisiin – me omalta osaltamme autamme siinä”

Elegy Consulting Oy

“Vakuuttamisen kokemus ja näkemys muutostarpeista sekä niiden toteuttamisesta auttavat asiakkaitamme johtamaan kehitystä”

Elegy Consulting Oy

“Elegy Consulting utilises experience and knowlwedge in insurance business to create future solutions”

Yhteystiedot